ประกาศ”รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหลายอัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 – 16.30 u.
ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-540-6500 ต่อ 249