ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฯให้ส่งผลการตรวจร่างกาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
หลักสูตรประกาศผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๙

โดยผู้ผ่านเป็นตัวจริง ๖๔ คนขอให้ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่กำหนดให้ดาวน์โหลด

ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ที่ห้องวิชาการชั้น 3

และรอประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมฯ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย