ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 ส่งเอกสารตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 ห้องทะเบียนและประมวลผล ชั้น 3 ห้อง 308 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายชื่อผู้ผ่านผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย ดาวน์โหลด  หรือ ดาวน์โหลดจากหน้าเว็ป https://admission.pi.in.th/admission/ ชื่อไฟล์ ทป.004