ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ประจำการการศึกษา 2558 – 2559 โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 18 เมษายน 2558 และทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 จำนวน 63 คน มีดังนี้

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ห้อง 306 (การเงิน) ชั้น 3 อาคารเรียน 2 โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนเป็นเงิน 14,500 บาท

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่