ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ไปแล้วนั้น วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน จำนวน 134 คน โดยเรียงตามลำดับผู้สมัคร ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน PN9

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน มาสอบข้อเขียนในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยในวันสอบข้อเขียนให้ผู้มีสิทธิ์สอบนำบัตรประชาชนตัวจริง มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ หากไม่มาสอบข้อเขียนในวันและเวลาที่กำหนด และขาดเอกสารตามที่ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบข้อเขียน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2560

ข้อกำหนดสอบข้อเขียน PN9 ปี 2560
คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร