ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง ให้ส่งผลการตรวจร่างกาย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 16.30 น ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารเรียน 2

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย ดาวน์โหลด
https://drive.google.com/…/1WPy-_GR-6dPiayOMwspc3RRsf0…/view

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย entrn004 จากเว็ป https://admission.pi.in.th/

??รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย
https://drive.google.com/…/1sQJC0lEbL7rXDReA1xtKs5mYh7…/view