ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 ที่ วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หากผู้มีสิทธิ์ฯ ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาที่กำหนดและขาดเอกสารตามที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
กำหนดการวันสัมภาษณ์
8.00-9.00 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
9.00-12.00 สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามลำดับการรายงานตัว

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่