ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ

30_bcnnv_logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

สอบราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 4 ตำแหน่ง

ดังนี้

1.จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานธุรการ 3 ตำแหน่ง คือ

1.1 กลุ่มงานอำนวยการ 1 ตำแหน่ง

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

1.2 กลุ่มงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด

1.3 กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 1 ตำแหน่ง

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด


2. จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายแผนและยุทธศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด