ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดปีงบประมาณ 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดงบประมาณ 2557

 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่