ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 ณ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพ ฯ 10230 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 11.30 น เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว  กรุงเทพ ฯ 10230 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 ดูรายละเอียดที่เว็ปไซด์ www.bcnnv.ac.th หรือ www.prd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-2540-6500 ต่อ 248 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่>