ประกาศสอบราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษาชาย

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาชาย กำหนดการยื่นซอง สอบราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่