ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 รอบรับตรงจากพื้นที่

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ 2563

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายละเอียดเอกสารดังนี้

ขอให้เช็ครายการหลักฐานตามเอกสาร ทป.001-1 รายการเอกสารหลักฐาน และขอให้ผู้สมัครนำเอกสารตัวจริงมาด้วยทุกรายการ

🌎 หรือดูได้จากในระบบรับสมัคร (https://admission.pi.in.th) ดาวน์โหลดเอกสาร