ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 ชำระเงินค่าสมัคร 28 – 30 ธันวาคม 2561 ณ ธนาคารกรุงไทยและสาขาภายในห้างสรรพสินค้า และชำระวันที่ 3 มกราคม 2562 กรุงไทยทั่วประเทศประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 4 มกราคม 2562 และสอบสัมภาษณ์ในอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 นั้น

โดยพื้นที่โควตาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกอบด้วย
– พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ประเภทโควตากรมการแพทย์)
– พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประเภทโควตาบุคคลทั่วไปและโควตาทุนสถาบันพระบรมราชชนก)
– พื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ประเภทโควตากรมการแพทย์)
– พื้นที่จังหวัดนครนายก (ประเภทโควตาบุคคลทั่วไปและโควตากรมการแพทย์)

สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.pi.in.th/ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-LocalDirectRecruit-Applic… และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-540-6500 และทางอีเมล [email protected]