ประชุมการสร้าง KPI ระดับบุคคล

ร่วมประชุมการสร้าง KPI ระดับบุคคล ร่วมกับ ดร. ชูศักดิ์ ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2555 เวลา 09:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม 202 โดยพร้อมเพรียงกัน