ประชุมวิชาการนานาชาติ

ท่านผู้อำนวยการ ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ นำขณะคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่และนิสิตทำหน้าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 วันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel