ประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

เรียนเชิญ อาจารย์ทุกท่าน สายสนับสนุนทุกท่าน และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์) ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 12-13 พ.ค. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 วพบ.นพรัตน์วชิระ

ปล. ท่านใดมีเบาะรองนั่งให้นำมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะค่ะ

อ.สาวิกา