ประมวลภาพงานโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร #2


“โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดจันทบุรี ที่โรงแรมนิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท จันทบุรี เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556”

From ประมวลภาพงานโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร#2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/08/2013 (50 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2