ประมวลภาพงานโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร #1


“โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดจันทบุรี ที่โรงแรมนิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท จันทบุรี เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2556”

From ประมวลภาพงานโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาองค์กร#1, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/08/2013 (198 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2