ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่  8 ประจำปี 2559-2560 โดยทำการสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มีนาคม 2559 และทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 จำนวน 64 คน และตัวสำรอง จำนวน 3 คน มีดังนี้

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง มารายงานตัวและจ่ายค่าลงทะเบียนเรียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่  3 -10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ห้อง ธุรการ 306 (การเงิน) ชั้น 3 อาคารเรียน 2 โดยมีค่าลงทะเบียนเรียนเป็นเงิน 14,500 บาท และให้ตัวสำรองรอเรียกเพิ่มเติมโดยยังไม่ต้องมาลงทะเบียนเรียน ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ 02-540-6500 ต่อ 2454[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]