พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.สุทธิชารัตน์ จันติยะ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานทำบุญตักบาตร ถวายสังฑทาน ในพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)