พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี


“พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗มิถุนายน ๒๕๕๖”

From พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู ประดับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/28/2013 (116 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2