พิธีประดับหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี รุ่น 115 #2


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีมองหมวกให้กับรุ่น 115 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2556”

From พิธีประดับหมวกพยาบาลและเข็มชั้นปี รุ่น 115 #2, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/03/2013 (119 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2