พิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้จัดพิธีประดับหมวก แถบหมวก และเครื่องหมายแสดงชั้นปี, พิธีนพรัตน์วชิระไหว้ครู และประทีปปณิธาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเรียน 2 ชั้น 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยมี ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ พยาบาลกิตติคุณ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองของนิสิตพยาบาลเข้าร่วมในพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตพยาบาล

เทียนหนึ่งถูกจุดที่นี่ เทียนนี้ถูกจุดลุกไสว
เทียนนี้ถูกจุดที่ใจ เปลวไฟถูกจุดขึ้นมา...
เปลวไฟแห่งเทียนลุกไหม้ เปลวไฟแห่งการศึกษา
เปลวไฟต่อสู่มายา เปลวไฟกล้าท้าผองภัย...
บางครั้งเทียนกระพริบริบหรี่ เมื่อมีลมกระโชกโบกใกล้
บางครั้งเทียนแทบดับไป แทบไม่อาจต้านลมแรง
ศักดิ์ศรีที่เทียนส่องอยู่ เชิดชูศรัทธากล้าแกร่ง
แม้เป็นเทียนน้อยด้อยแสง แต่แฝงศรัทธาเนืองนอง
เทียนหนึ่งถึงคราวมอดดับ ลาลับไปจากเพื่อนผอง
แต่ ณ ที่นี้เรืองรอง ขอเทียนน้องส่องทดแทน