พิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 2 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้น 26 คน โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่4 ประธานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และมีนพ. วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะพร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน