ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมศิษย์เก่า


“ภาพการประชุมของสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลันพยาบาลบรมราชชนนี นวรัตน์วชีระ เกี่ยวกับการจัดงานคืนสู่ใต้ร่มเงาราชพฤกษ์ะ ณ โรงแรม Leelawadee Lagoon Resort พัทยา ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2556”

From ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมศิษย์เก่า ณ โรงแรม Leelawadee Lagoon Res, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 4/01/2013 (43 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2