ภาพพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เสี้ยงในแหล่งฝึก2556


“เมื่อวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยได้จัด พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เสี้ยงในแหล่งฝึก”

From พัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับอาจารย์และพยาบาลพี่เสี้ยงในแหล่งฝึก, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/26/2013 (69 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2