ภาพพิธีต้อนรับ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผอ.วพบ.นพรัตน์วชิระ


“คณาจารย์วิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จัดพิธีต้อนรับ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ที่มาได้รับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556”

From พิธีต้อนรับ ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผอ.วพบ.นพรัตน์วชิระ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 4/04/2013 (198 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2