ภาพพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวอาศิรวาทราชสดุดี แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพยาบาลทุกหมู่เหล่ารวมทั้งพสกนิกรไทยตั้งแต่ครั้งอดีตเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 (ภาพ/ข่าว:งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา)