ภาพพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน”

From พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/06/2013 (249 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2