ภาพรำพีธีเปิด การประชุมสัมนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม


“ภาพรำพีธีเปิดการประชุมสัมนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค”

From ภาพรำพีธีเปิด การประชุมสัมนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 8/28/2013 (140 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2