“รวมพลัง สู้โควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและให้กำลังใจ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”

“รวมพลัง สู้โควิด-19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและให้กำลังใจ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์นพรัตน์วชิระ ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นำทีมโดยดร.สุทธิชารัตน์ เจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป