ระบบฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text

cinahl
ประชาสัมพันธ์จากงานห้องสมุด ผู้ที่สนใจใช้ฐานข้อมูล CINAHL Plus with Full Text สามารถใช้ฐานข้อมูลในเครือข่ายของวิทยาลัยได้แล้วโดยเข้าผ่าน หน้าเว็ ปhttp://www.bcnnv.ac.th — บริการนิสิต—CINAHL Plus with Full Tex(หากเข้าใช้อินเตอร์เน็ตนอกวิทยาลัย จะต้องใช้ Username และ Password ซึ่งนะตอนนี้ทาง สถาบันพระบรมราชชนก ยังไม้ได้เปิดให้ใช้ ฉะนั้นตอนนี้จึงใช้ฐานข้อมูลCINAHL Plus with Full Text จากระบบอินเตอร์เน็ตของวิทยาลัยเท่านั้น)