รางวัล “คนดีศรี นพรัตน์วชิระ” ปีงบประมาณ 2561

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][mk_fancy_title color=”#141493″ size=”29″ font_family=”none”]

รางวัลบุคลากรต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม “คนดีศรี นพรัตน์วชิระ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขอให้รักษาเกียรติประวัติคุณธรรมนี้ไว้ ตลอดไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

[/mk_fancy_title][vc_column_text][/vc_column_text][mk_fancy_title color=”#ad01af” size=”32″ font_family=”none”]

บุคคลต้นแบบกลุ่มอาจารย์

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_employees column=”2″ order=”ASC” categories=”identities” employees=”7724, 7687, 7753, 7756″][mk_fancy_title color=”#b51b93″ size=”30″ font_family=”none”]

บุคคลต้นแบบกลุ่มสายสนับสนุน

[/mk_fancy_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_employees column=”2″ order=”ASC” categories=”identities” employees=”7765, 7738, 7768, 7770, 7772″][/vc_column][/vc_row]