รับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย/โอน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์เพื่อรับย้าย/โอน ดังนี้

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) จำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) จำนวน 1 อัตรา

โดยผู้ที่รับโอน/ย้าย ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้สนใจโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ หมายเลขโทรศัพท์ 02-540-6500 ในวันและเวลาราชการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ที่นี่