รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร PN รุ่นที่ 10

ขั้นตอนการสมัคร

  1. อ่านคำแนะนำก่อนการสมัครให้ละเอียด
  2. กรอกข้อมูลผ่านทางลิ้งที่ให้ไว้ คลิกที่นี่
  3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กด ส่ง และรอตรวจสอบใบแจ้งชำระเงินจากอีเมลล์ หรือปริ้นจาก โหลดเอกสาร
  4. นำใบแจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ได้ *อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม* เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 มีนาคม 2561
  5. นำส่งเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง นางสาวสิรินันท์ เจริญผล เลขที่ 681 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ถนนรามอินทรา กม.12 แขวง/เขต คันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2561
  6. ติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. สอบข้อเขียน ได้แก่วิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขศึกษา ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น สังคม และเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน
  7. หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทางวิทยาลัยฯ ขอตัดสิทธิ์การเข้าสอบข้อเขียน และวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ฉะนั้น กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านให้ตรงตามประกาศก่อนการสมัครและชำระเงิน

 รับสมัคร ตั้งแต่  21 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2561

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://practical-nurse.bcnnv.ac.th/