รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

 ——————————————-

                  ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ  จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน   ๑๐,๒๐๐  บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)/เดือน

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐          เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารเรียน 2 โทร 02 540 – 6500 ต่อ 2338  หรือ e-mail : [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด