รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. จ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท/เดือน
  2. จ้างเหมาบริการงานบริการงานบริหารจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คลิกเอกสารดาวน์โหลด >> รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ