รับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะ รุ่นที่ 3

วิธีการสมัครและจัดส่งเอกสาร

1.ผู้สมัครลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันพระบรมราชชนนก ทางเว็บไซต์  http://co-dev.pi.ac.th ขยายเวลาถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th)

2. ดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติให้ลาอบรมจากเว็บไซต์ของวิทยาลัย www.bcnnv.ac.th พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย (สามารถใช้หนังสือส่งตัวผู้เข้าอบรมแทนได้)

3. ผู้สมัครสแกนเอกสารประกอบการสมัครส่งมาที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่  12 มกราคม 2564 และให้ผู้สมัครนำเอกสารประกอบการสมัครที่ถ่ายสำเนามาส่งในวันที่เปิดการอบรม

คู่มือการเข้าใช้ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมออนไลน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก