รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2558

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ใหผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.