รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2556
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่