รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ เข้ารายงานตัวที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระพร้อมเอกสารเพื่อการตรวจหลักฐานในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 -12.00 น. https://goo.gl/KEioMJ