ลงทะเบียนจองห้องเรียนออนไลน์

ประกาศ ตัวแทนนิสิตฯ ต้องลงทะเบียนก่อนใช้ห้องเรียน โดยเข้าระบบการจองห้องเรียนออนไลน์ หรือคลิกเมนูจากหน้าเว็บวิทยาลัยฯ ได้เช่นกัน – http://www.bcnnv.ac.th/rooms

images (1)