วพบ.จักรีรัช เข้าการศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 31  ก.ค. 62 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  เข้าศึกษาดูงานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้กับตัวบุคลากรเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ นำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการฎิบัติงานและพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน

วพบ.จักรีศึกษาดูงาน

67482871_3476092035749676_8290595622239600640_n

67531369_3476092162416330_4875161534524817408_n

67579105_3476092109083002_3015518064897687552_n

67662361_3476091982416348_5625891319302848512_n

67721438_3476092379082975_3611903226321829888_n