วพบ. นพรัตน์วชิระร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันพืชมงคล


“นำนิสิต พยาบาล วพบ. นพรัตน์วชิระร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้วันพืชมงคล ณ ลานธรรม รพ. นพรัตนราชธานี”

From กิจกรรมวันพืชมงคล ปี 2556#1, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 5/13/2013 (13 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2