วพบ. นพรัตน์วชิระ วางพวงมาลาพระบรมราชชนก


“เมื่อวันที่ 25 ธันวามคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระนำโดยดร. มัณฑณา เหมชะญาติ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชชนก”

From วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชชนก, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 12/27/2013 (111 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2