วันพยาบาลแห่งชาติ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖


“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ณ พระราชานุสรณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยะเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี”

From ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ วันพยาบาลแห่งชาติ, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 10/21/2013 (20 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2