วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 82 ปี


“พิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ครบรอบ 82 ปี 5 มิถุนายน 2555”

From วันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 82 ปี, posted by on 6/05/2012 (43 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher