วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 2556


“พิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ครบรอบ 83 ปี 5 มิถุนายน 2556”

From วันสถาปนาวิทยาลัยฯ 2556, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 6/05/2013 (79 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2