วันเด็กสัญจร ปี56 ณ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์(สาขาบ้าน๕ลองสมุย)


“สโมสรนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กสัญจรประจำปี 2556 ณ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์(สาขาบ้านคลองสมุย) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร”

From วันเด็กสัญจร ปี56, posted by Baromarajonani College of Nursing Nopparat Vajira on 1/13/2013 (123 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2