วิธีการทำ mask ใช้เอง

เรียนรู้การทำ mask ผ้า ใช้เองและแบ่งปัน” ในวันที่ 16 มีนาคม 2563. ณ ห้อง 604. โดย วิทยากรจิตอาสาโดยคุณวรรณา (ศิษย์เก่า รุ่น 108)